Bảng thông tin của tủ sấy closai v1

Từ closai
Closai.v1.interface.png

Bảng thông tin chính của tủ sấy Closai v1 gồm

  • 6 hình tam giác nằm cạnh các chữ BẮT ĐẦU, CHẾ ĐỘ, TÙY CHỌN, THỜI GIAN, NHIỆT ĐỘ, TẢI thể hiện vị trí đang được chọn trong menu 6 mục lớn
  • 3 hàng 2 cột ô chữ nhật chứa các từ ĐANG CHẠY, XONG, SẤY KHÔ, KHỬ TRÙNG, BÁO CÒI, NÂNG CAO, mỗi ô chữ nhật có thể sáng đèn hoặc không sáng đèn, cho thấy hiện tại đang bật hay tắt chế độ tương ứng
  • 3 đèn LED số màu trắng báo các giá trị THỜI GIAN, NHIỆT ĐỘ, TẢI. Tùy từng màn hình cụ thể mà ý nghĩa từng số sẽ khác nhau