Cháy nhà do máy sấy quần áo

Từ closai
(Đổi hướng từ Cháy nhà do máy sấy)
Dryer fire.jpg

Theo hiệp hội cứu hỏa, 92% vụ cháy nhà gây ra do máy sấy quần áo, cụ thể nguyên nhân lớn nhất là do xơ vải[1] do máy sấy nhào hại quần áo. Theo thống kê ở Mỹ, cháy nhà ở gây ra thiệt hại 8,1 tỷ USD mỗi năm[2]. Chia đều thiệt hại cho 89 triệu máy sấy gia đình ở Mỹ[3], bỏ đi 8% không gây ra bởi máy sấy, thì mỗi máy sấy tốn ~84 USD mỗi năm do rủi ro gây cháy.

  1. average of 15,970 home structure fires involving clothes dryers or washing machines each year. The vast majority of fires (92%) involved clothes dryers. Trong bài Home fires involving clothes dryers and washing machines
  2. Residential fires have caused an average of $8.1 billion in yearly damage since 2003 Average Cost of Home Insurance Rises 27% After a Fire
  3. There are 89 million residential clothes dryers in the United States A Call to Action for More Efficient Clothes Dryers