Núm điều khiển của tủ sấy closai v1

Từ closai
Closai.v1.interface.png

Núm điều khiển có thể thao tác theo các cách

  • Vặn theo chiều kim đồng hồ: tương tự phím bấm + trên máy tính
  • Vặn ngược chiều kim đồng hồ: tương tự phím bấm - trên máy tính
  • Ấn 1 lần: tương tự phím bấm ENTER trên máy tính, hoặc nút trái của chuột máy tính
  • Ấn 2 lần liên tiếp: tương tự phím bấm ENTER trên máy tính, hoặc nhấn đúp chuột máy tính
  • Ấn và giữ dài trên 1 giây: tương tự như ấn dài trên điện thoại thông minh